Własności fizyczne stali nierdzewnych. Wszystko, co musisz wiedzieć

Właściwości stali nierdzewnych nie przestają nas zaskakiwać. Niezwykła wytrzymałość, wysoka estetyka, wszechstronność zastosowania – to jedne z cech, dzięki którym materiał ten sprawdza się zarówno przy niewielkich inwestycjach, jak i wielkich, narażonych na obciążenia czy trudne warunki projektach. Dziś w INOX Polska przyjrzymy się bliżej właściwościom fizycznym stali inox. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat!

Właściwości stali nierdzewnych – oto najważniejsze kwestie:

    • Rozszerzalność cieplna (termiczna) – rozszerzalność oznacza, że w wyniku zmian temperatury, stal nierdzewna zmienia swoje wymiary liniowe (rozszerzalność liniowa) i objętościowe (rozszerzalność objętościowa). O tym, o ile zwiększa się długość jednostki długości po ogrzaniu, informuje współczynnik rozszerzalności. Najwyższą rozszerzalność spośród wszystkich stali nierdzewnych wykazują stale austenityczne, co wiążę się z największą zmianą wymiarową tych stopów wraz ze zmianą temperatury. Zupełnie odmienne pod tym względem właściwości wykazują stale ferrytyczne, które co prawda również zmieniają swoje wymiary pod wpływem temperatury, jednak skala tego zjawiska jest stosunkowo niewielka.
    • Pojemność cieplna. Jest to zdolność stali inox do magazynowania energii cieplnej w materiale. Wyraża się ją za pomocą jednostkowej pojemności cieplnej w temperaturze 20 °C.
    • Moduł sprężystości. Moduł ten określa sprężystość stali nierdzewnych po zaprzestaniu działania na materiał sił powodujących odkształcenie. Dla wszystkich stali nierdzewnych moduł ma wartość od 200 do 220 Gpa (Gigapaskali).
    • Magnesowalność. Skala magnesowalności uzależniona jest od struktury krystalicznej poszczególnych stali nierdzewnych. Za magnetyczne możemy więc uważać wszystkie stale nierdzewne martenzytyczne, nierdzewne ferrytyczne oraz ferrytyczno-austenityczne. Warto jednak wspomnieć, że same stale austenityczne to jedyny typ struktury krystalicznej, który nie wykazuje własności magnetycznych- jednak w wyniku obróbki plastycznej na zimno może zmienić się w stal magnetyczną.

Comments are closed.