W konstrukcjach z betonu zbrojonego pręty nierdzewne sprawdzają się zdecydowanie lepiej, niż elementy ze stali węglowej

Budynki użytkowe i mieszkalne, mosty, wiadukty – to podstawowe typy obiektów, w których powszechnie stosuje się beton. To w przeważającej części konstrukcje wielkogabarytowe, gdzie jakość zbrojenia ma ogromny wpływ na ich żywotność. Inwestorzy najczęściej wybierają stal węglową, przede wszystkim ze względu na niższe koszty zakupu materiałów. W centrum stali INOX Polska mamy jednak kilka przekonywujących argumentów, które przemawiają ze prętami nierdzewnymi.

Zbrojenie ze stali nierdzewnej charakteryzuje się niższymi kosztami utrzymania obiektu w dobrym stanie

Z czego to wynika? Przede wszystkim ze względu na specyficzne właściwości surowca. Z upływem czasu beton „dojrzewa”: przez karbonatyzację spada jego wartość pH, a przy niższej zasadowości otulina przestaje wchodzić w powierzchniowe reakcje ze stalą węglową. Wewnątrz konstrukcji stale będzie obecny tlen, zacznie systematycznie wzrastać poziom wilgotności – to wynik opadów, a także podciągania kapilarnego z podłoża. Korodujące zbrojenie powoduje, że beton systematycznie zaczyna ulegać uszkodzeniom mechanicznym. Najpierw pojawiają się delikatne rysy i pęknięcia, które bez interwencji i prac naprawczych przyczynią się do rozsadzania konstrukcji od środka. Stosując pręty nierdzewne ze stali właściwego gatunku można uniknąć takich problemów. Nie trzeba będzie przeprowadzać kosztownych napraw z tak dużą regularnością. Warto również podkreślić niewrażliwość oferowanych przez INOX Polska gatunków stali na chlorki, które wnikają do wnętrza obiektów położonych bliska morza oraz ruchliwych, posypywanych solą drogach.

Dzięki niezrównanej odporności na korozję pręty nierdzewne to idealny wybór dla długo eksploatowanych konstrukcji

Wielu ekspertów z branży budowlanej wskazuje na ostatni z wymienionych parametrów jako ten, który powinien decydować o gatunku stalowego zbrojenia. Wartość CCTL określa poziom graniczny stężenia chlorków w betonie, którego przekroczenie oznacza inicjację procesu korozji. I tak stal węglowa charakteryzuje się Critical Cloride Threshold Level wynoszącym ok. 0,4%. Natomiast wysokogatunkowe pręty nierdzewne ze stali austenitycznej Cr-Ni typu 1.14301 bardzo dobrze znoszą wielokrotnie wyższe stężenie chlorków w masie betonu. Jeżeli wznoszona konstrukcja ma wytrzymać spore obciążenia, a zakładany czas eksploatacji liczy się w dekadach, należy poszukać surowca o podwyższonych właściwościach mechanicznych. Takim materiałem będzie na przykład stal dwufazowa ferrytyczno-austenityczna lean duplex 1.4162. Zachęcamy jednocześnie do wysyłania pytań, przedstawiciele INOX Polska przybliżą każdy gatunek stali, z którego powstają pręty nierdzewne do wzmacniania konstrukcji betonowych.

Comments are closed.