System oceny miejsca i projektu

Punkty
Część 1 : środowisko ( wybrać odpowiednią wartość )
Wiejskie.
0Brak lub bardzo niskie zanieczyszczenia.
Zanieczyszczenia miejsce ( lekki przemysł, spaliny samochodowe).
0Niskie.
2Umiarkowane.
3Wysokie.
Zanieczyszczenia przemysłowe ( agresywne gazy, tlenki żelaza, chemikalia).
3Niskie i umiarkowane.
4Wysokie.

* – miejsca o wysokie korozyjności skonsultować z ekspertem ds. korozji.

Punkty
Cześć 2 : Obszary przybrzeżne lub miejsca stosowania soli drogowej (chlorki). Jeżeli występują równocześnie wymagana konsultacja z ekspertem ds. Korozji. (wybrać najwyższy występujący stopień).
Oddziaływanie stref przybrzeżnych lub morskich
1Niskie ( >1,6 – 16 km od słonej wody ) **.
3Umiarkowane (30m – 1,6km od słonej wody).
4Wysokie (<30m od słonej wody).
5Morskie (mgła solna lub sporadyczne spryskiwanie)*.
8Surowe morskie (ciągłe spryskiwanie)*.
10Surowe morskie ( ciągłe zanurzenie)*.
Oddziaływanie soli drogowej (odległość od drogi lub gruntu).
0Brak soli w próbce pobranie z terenu – brak wpływu.
0Ruch drogowy zbyt niski, aby powodować unoszenie soli z podłoża lub zbyt słaby wiatr, aby przenosić chlorki, na chodnikach nie stosuje się soli).
1Bardzo niskie (<180m lub 12 pięter od źródła soli)**.
2Niskie (30-180m lub do 12 pięter od źródła soli)**.
3Umiarkowane (<30m lub 3 piętra od źródła soli)**.
4Wysokie (Bezpośredni kontakt z solą lub strefa spryskiwania).

* – miejsca o wysokie korozyjności skonsultować z ekspertem ds. korozji.
**- wymaga zbadania próbek z terenu na obecność chlorków.

Punkty
Część 3: Lokalny charakter klimatu (wybrać jeden)
-1Umiarkowany lub zimny klimat, regularne obfite opady.
-1Ciepły lub zimny klimat o typowej wilgotności poniżej 50%.
0Umiarkowany lub zimny klimat, sporadyczne silne opady deszczu.
0Tropikalny lub podzwrotnikowy, wilgotny, regularne lub sezonowe silne opady deszczu.
1Umiarkowany klimat, rzadkie deszcze, wilgotność ponad 50%.
1Umiarkowany klimat, rzadkie deszcze lub częste mgły.
2Ciepły, wilgotność ponad 50%, bardzo słabe lub brak opadów deszczu***.

***-jeżeli jednocześnie występuje sól lub zanieczyszczenia należy skonsultować z ekspertem ds. korozji.

Punkty
Cześć 4: Projekt konstrukcji (wybrać wszystkie występujące)
0Powierzchnie swobodnie wystawione na łatwe zmywanie przez deszcz.
0Powierzchnie pionowe z pionowym kierunkiem lub bez wykończenia.
-2Powierzchnia wytrawiona, elektropolerowana, lub o chropowatości Ra <0,3mm.
-1Chropowatość wykończenia powierzchni 0,3mm < Ra < 0,5mm.
1Chropowatość wykończenia powierzchni 0,5mm < Ra < 1mm.
2Chropowatość wykończenia powierzchni Ra > 1mm.
1Miejsca osłonięte lub otwarte szczeliny.
1Powierzchnie poziome.
1Powierzchnie poziome z kierunkowym wykończeniem.
Punkty
Część 5: Harmonogram konserwacji (wybrać jeden)
0Brak czyszczenia.
-1Czyszczenie przynajmniej co rok.
-2Czyszczenie cztery lub więcej razy w roku.
-3Czyszczenie przynajmniej co miesiąc.
PunktyWynik: System oceny miejsca i projektu – dobór materiału
 

Zalecane gatunki stali nierdzewnych.
0-2Gatunek 1.4301/1.4307 (304/304L) jest zwykle najbardziej opłacalny.
3Gatunek 1.4401/1.4404 (316/316L) jest zwykle najbardziej opłacalny.
4Zalecany gatunek 1.4438 (317L) lub o wyższej odporności korozyjnej.
>5Wymagane gatunki o wyższej odporności korozyjnej takie jak: 1.4462(2205), 1.4539 (904L) 1.4439(317LN), superduplex, superferrytyczne, .superaustenityczne z 6%Mo. Przy wyniku ponad 5 wymagana konsultacja z ekspertem ds. korozji z doświadczeń w zastosowania architektonicznych.

Comments are closed.