Stal kwasoodporna a stal nierdzewna. Kiedy jaka nazwa?

Zapewne nie raz widziałeś, jak terminy „stal kwasoodporna” i „stal nierdzewna” są stosowane zamiennie. Czy jest to jednak prawidłowe i z czego wynika takie nazewnictwo? Wyjaśnia specjalista w branży, Inox Polska.

Stale kwasoodporne a dawne normy

Według funkcjonującej niegdyś  normy polskiej PN-71/H-86020, stale odporne na korozję dzieliło się w zależności od stopnia i charakteru odporności na działanie korozyjne. Były to więc:

  • stale nierdzewne,
  • stale chromowe,
  • austenityczne stale kwasoodporne,
  • stale żaroodporne i żarowytrzymałe.

Stalami nierdzewnymi określano wówczas  stale chromowe o zawartości minimum 10,5% chromu, do których zaliczano stale o strukturze martenzytycznej, ferrytycznej i ferrytyczno-martenzytycznej. Do grupy stali kwasoodpornych wliczano z kolei stale odporne na oddziaływanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych, a także stale chromowo-niklowe o zawartości 15-20%Cr i 8-14%Ni (typu 18-8, 18-10) oraz stale o jak najmniejszym stężeniu węgla. Według tej normy, za  stale kwasoodporne przyjmowano te o strukturze austenitycznej, będącej niezbędnym czynnikiem do uzyskania kwasoodporności stali.

Nowe normy dotyczące stali kwasoodpornej

Obecnie w Polsce obowiązują normy europejskie – seria norm PN-EN 10088, definiująca stale odporne na korozję, a także podstawowe formy wyrobów płaskich i długich wykonanych z tych stali.
Według tej normy,  do grupy stali odpornych na korozję zaliczyć możemy:

  • stale nierdzewne,
  • żaroodporne,
  • żarowytrzymałe.

Zgodnie z założeniami tej normy, pojęcie stal kwasoodporna przestało być stosowane. Stale kwalifikowane do tej grupy zalicza się obecnie do stali nierdzewnych, z wyjątkiem stali żaroodpornych i żarowytrzymałych. Wszystkie z nich (nierdzewne, żaroodporne i żarowytrzymałe) są stalami odpornymi na korozję.

Problemy z nazewnictwem stali kwasoodpornej

Aby uniknąć problemów przy zamówieniach czy szukaniu materiału, specjaliści zalecają posługiwanie się aktualną terminologią oraz normami. Jeśli więc poszukujemy stal kwasoodpornej, sprecyzujmy i  określmy dokładnie parametry.

Comments are closed.