Przykłady zastosowań różnych gatunków stali nierdzewnych w zależności od klasyfikacji środowiska atmosferycznego, na podstawie normy ISO 9223

Korozyjność środowiskaStale ferrytyczneStale austenityczneStale duplexZalecenia
Clbardzo niska1.4016, 1.4521,1.4301, 1.43071.4162Przy odpowiedniej konserwacji powierzchni można stosować stale bez dodatku Mo.
C2niska1.4016,1.4521,1.4301, 1.43071.4162Przy odpowiedniej konserwacji powierzchni można stosować stale bez dodatku Mo.
C3średnia1.45211.4301,1.44041.4162, 1.4362Dla środowiska o dużej wilgotności stosować stale z Mo.
C4wysoka1.4404, 1.4438, 1.4439, 1.4539, 1.4547,1.45651.4362 1.4462 1.4410Stosować tylko gatunki z Mo.
C5bardzo wysoka1.4539, 1.4547 1.4565,1.45621.4462, 1.4410Stosować tylko gatunki z Mo.
CXekstremalnie wysoka1.4547,1.4565, 1.45621.4410Stosować tylko gatunki z Mo.

Comments are closed.