Klasy środowisk atmosferycznych i przykłady obszarów wewnętrznych i zewtrznetrznych na podstawie normy PN-EN ISO 9223

Korozyjność środowiskaObszary zewnętrznePrzestrzenie wewnętrzne
C1bardzo niskapustynie, obszary arktyczne, obszary wiejskieogrzewane, o niskiej wilgotności, np. biura, szkoły
C2niskaobszary o niskim zanieczyszczeniu, obszary wiejskie, małe miasta (S02<5 g/m3)nieogrzewane, o zmiennej temperaturze i wilgotności, np. magazyny, mieszkania, hale sportowe
C3średniaobszary o niskim zanieczyszczeniu, miejskie, przybrzeżne o niskiej depozycji chlorków (S02 : 5-30 g/m3),umiarkowana częstotliwość kondensacji i zanieczyszczenie z procesów produkcyjnych, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie
C4wysokazanieczyszczone obszary miejskie, przemysłowe, przybrzeżne i wybrzeża z natryskiem soli (S02<5 g/m3)wysoka częstotliwość kondensacji i wysokie zanieczyszczenie z procesów przemysłowych, zakłady przemysłowe, pływalnie
C5bardzo wysokabardzo zanieczyszczone obszary przemysłowe, przybrzeżne i wybrzeża z natryskiem soli (SO2-90-250g/m3)prawie zawsze występuje kondensacja lub wysokie zanieczyszczenie z procesów produkcyjnych
CXekstremalnie wysokaobszary tropikalne, ekstremalne środowiska przemysłowe, obszary przybrzeżne i morskie (SO2>250 g/m3)niewentylowane magazyny w wilgotnych tropikalnych obszarach z dopływem zanieczyszczeń zewnętrznych

Comments are closed.