Stal odporna na korozję – terminy i definicje

PODZIAŁ STALI ODPORNYCH NA KOROZJĘ ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE KRYTERIA:

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

 • nierdzewne
 • żaroodporne
 • żarowytrzymałe

SKŁAD CHEMICZNY

– NI do i ponad 2,5%
– dodatek Mo
– dodatki Ti, Nb, Cu

 • Fe + Cr
 • Fe + Cr-Ni
 • Fe + Cr-Ni-Mo
 • Fe + Cr-Mn-Ni

STRUKTURA KRYSTALICZNA

 • austenityczne
 • ferrytyczne
 • austenityczno-ferrytyczne (duplex)
 • martenzytyczne
 • umacniane wydzieleniowo

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ STALI ODPORNEJ NA KOROZJĘ

 • towary konsumpcyjne i medyczne,
 • chemia, energetyka,
 • branża samochodowa, transport,
 • przemysł,
 • architektura, budownictwo, konstrukcje,
 • sztuka

GATUNEK STALI

Austenityczne
 1.4301, 1.4307
 1.4541
 1.4401, 1.4404
Ferrytyczne
 1.4006
 1.4016
 1.4510
Austenityczno-ferrytyczne (duplex)
 1.4462
Martenzytyczne
1.4006, 1.4021, 1.4082

Nazewnictwo – stale nierdzewne i kwasoodporne:

Obecnie od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej obowiązują normy europejskie, a dokładnie podstawowa seria norm PN-EN 10088, która definiuje stale odporne na korozję oraz podstawowe formy wyrobów płaskich i długich wykonanych z tych stali. Według tej normy w grupie stali odpornych na korozję wyróżnia się stale nierdzewne, żaroodporne i żarowytrzymałe, a pojęcie stal kwasoodporna przestało być stosowane. Do grupy stali nierdzewnych zalicza się obecnie zarówno dotychczasowe stale nierdzewne, jak i stale kwasoodporne klasyfikowane w ten sposób według starych norm polskich PN-71/H-86020, z wyjątkiem stali żaroodpornych i żarowytrzymałych. Wszystkie z nich (nierdzewne, żaroodporne i żarowytrzymałe) są stalami odpornymi na korozję.

Comments are closed.